Kort over “Birken”

Det er på grund af usikkerhed omkring vejret, endnu ikke helt sikkert, hvor vidt der er parkering i P1 eller P2 – Vi melder det ud lige så snart vi med sikkerhed ved det, og ellers så spørg os!

Det er tilladt at parkere bil og trailer i området omkring ridehuset for at læsse hest af. Men bil og trailer skal hurtigst muligt flyttes over på det store parkeringsareal!

Bemærk hvis du kommer fra nord-siden, at det ikke i år er muligt at komme ind til Birken fra Bjerregrav, da der er spærret for gennemkørsel resten af året! I stedet anbefaler vi at køre mod Skive/Ulbjerg og derefter køre mod Viborg i Ulbjergrundkørslen, og dermed komme ind fra Skals-siden.

Der kan også drejes af tidligere, men dette vil vi ikke anbefale med hestetrailer, da det er en relativt smal vej, med mange sving og chikaner!

De to lyse veje kan ikke benyttes grundet vejarbejde året ud!